Odstúpenie od zmluvy


Odstúpenie od zmluvy
vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy



Komu :Branislav Polák

TOM-line

Mýtna 42

902 01

IČO : 41 949 552

IČ DPH : SK 104 680 34 72


Meno / Obchodné meno:
Adresa:

IČO:
telefón:

e-mail:



Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby:






Číslo objednávky*:


Dátum objednania*:


Dátum prijatia*:


Meno / Obchodné meno*:


Adresa kupujúceho*:



Sumu za vrátený tovar / službu si želám vrátiť*:



na bankový účet / IBAN /: SK

šekom na adresu:





Dátum*:



Podpis kupujúceho:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)