Odstúpenie od zmluvy


Odstúpenie od zmluvy
vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvyKomu :Branislav Polák

TOM-line

Mýtna 42

902 01

IČO : 41 949 552

IČ DPH : SK 104 680 34 72


Meno / Obchodné meno:
Adresa:

IČO:
telefón:

e-mail:Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby:


Číslo objednávky*:


Dátum objednania*:


Dátum prijatia*:


Meno / Obchodné meno*:


Adresa kupujúceho*:Sumu za vrátený tovar / službu si želám vrátiť*:na bankový účet / IBAN /: SK

šekom na adresu:

Dátum*:Podpis kupujúceho:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)