OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Osobné údaje, s ktorými Branislav Polák TOM-line prichádza do styku sú

  2. Branislav Polák TOM-line takto poskytnuté osobné údaje zákaznikov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zasielky s tovarom, poisťovni za účelom poistenia tovaru .

  3. Branislav Polák TOM-line zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.