Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje, s ktorými Branislav Polák TOM-line prichádza do styku sú

  • meno a priezvisko zákazníka

  • adresa zákaznika

  • telefonický kontakt zákazníka

  • mailová adresa zákazníka

 2. Branislav Polák TOM-line takto poskytnuté osobné údaje zákaznikov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zasielky s tovarom, poisťovni za účelom poistenia tovaru .

 3. Branislav Polák TOM-line zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.